English Úvod Reference FAQ Kontakt

Kontejnery - silniční přeprava

Přepravujeme kontejnery po silnici v rámci celé Evropy. Zajistíme pro Vás silniční dopravu všech druhů kontejnerů: klasických kontejnerů 20´, 40´, 45´ Highcube.

Silniční přepravu kontejnerů zorganizujeme ze všech významných evropských přístavů.

Ve všech významných dopravních uzlech jako např.: Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpy... máme zavedená obchodní spojení.

Samozřejmostí našich služeb kontejnerové silniční přepravy je:

  • Uvolnění kontejneru v přístavu
  • Vrácení kontejneru do depa
  • Kompletní dokumentace
  • Transitní celní odbavení
  • Celní záruka
  • Přepravy citlivého a nebezpečného zboží v režimu ADR

Druhy kontejnerů:
Kontejnery řady ISO 1:

  • ISO 1 D ( délka cca 10´- tj. cca 3m)
  • ISO 1 C ( délka cca 20´- tj. cca 6m)
  • ISO 1 B ( délka cca 30´- tj. cca 9m)
  • ISO 1 A ( délka cca 40´- tj. cca 12m)

Nejčastěji používané kontejnery jsou 20´ a 40´kontejnery.

Základní pojmy:

Kontejner je standardizovaná přepravní jednotka, která se používá v intermodální dopravě, především s využitím lodní, železniční a silniční dopravy. Jedná se vlastně o velkou, pevnou a uzavřenou přepravku technicky uzpůsobenou ke štosování do několika vrstev nad sebou. Jedná se o technicky přesně standardizovaný a unifikovaný předmět. Kontejnery mají stanoveno pět běžných délek: 20 stop (6,1 m), 40 stop (12,2 m), 45 stop (13,7 m), 48 stop (14,6 m) a 53 stop (16,2 m). Zatímco v USA se v železniční a silniční dopravě nejčastěji používají kontejnery délky 48 a 53 stop, ostatní délky jsou běžné v námořní dopravě a také v pozemní dopravě v Evropě.

Výška standardního kontejneru činí 8 stop a 6 palců (2,59 m), šířka je 8 stop (2,44 m).

Objem kontejnerové přepravy se udává v jednotkách TEU, přičemž 1 TEU je ekvivalentem jednoho 20-stopého kontejneru.

Zjednodušená manipulace
Standardizované rozměry kontejnerů a jejich technická unifikace pak podstatně zjednodušuje, zpřehledňuje, urychluje i zlevňuje manipulaci s většími objemy přepravovaného zboží, což pak vede k celkovému zefektivnění jeho přepravy (zejména u drobnějšího zboží respektive u výrobků menších rozměrů a hmotností). Zjednodušuje se především překládka zboží mezi různými druhy dopravních prostředků, například překládka ze specializovaných kontejnerových lodí na speciální kontejnerové železniční vagóny nebo překládka zboží z kontejnerových železničních vozů na kontejnerové nákladní automobily atd. apod. Díky standardizovaným rozměrům je nejen možné kontejnery štosovat na lodích a v kontejnerových překladištích v několika vrstvách nad sebou, ale je možné vhodně používat i speciální standardizovanou manipulační techniku (např. speciální kontejnerové jeřáby, specializovaná vysokozdvižná vozidla apod.), kterou je také možno automatizovat a řídit na dálku pomocí počítače atd.

Typy kontejnerů:

universální (kontejner pro všeobecné použití) nejrozšířenější typ kontejner ISO 1 A, plně uzavřený kontejner splňující požadavky na vodotěsnost (použití na koberce, oděvy, prádlo, nábytek, dřevo, cukr, konzervy, nápoje, el. zařízení, jízdním kola, automobil)
kontejner s otevřeným vrchem opentop skladování sypkých nákladů, kusového zboží, zboží jež pro svou hmotnost je nutno nakládat vrchem pomocí jeřábů (motory, transformátory)
plošinový kontejner se sklopnými čely určen pro skladování tyčoviny, panelů, automobily, zboží nepodléhající povětrnostním vlivům
nádržkový kontejner rozsah pracovní teploty -30 +70°C, objem 20 m3, pro volně ložený sypký materiál jako je cement, mletý vápenec, vápno, kaolín, kapaliny - oleje, kosmetické přípravky, chemické látky, alkohol, atd.
chladící kontejner určen pro skladování předem zchlazeného nebo zmraženého zboží podléhající zkáze (potraviny, nápoje, ovoce, atd.) používá se buď rozpínací médium, led, suchý led, zkapalněné plyny, mechanické chlazení pomocí kompresoru a absorbční jednotky
kontejner pro suchý sypký náklad (bulk) pro sypké materiály, jež je nutno chránit proti povětrnostním vlivům
uhelný kontejner pro krátkodobé skladování zrnitých substrátů (uhlí, koks, škvára, písek, jablka, atd.)

Rádi Vám doporučíme nejvhodnější možný způsob přepravy Vaší zásilky pro konkrétní destinaci. Volejte 775 555 568.

Zpět na přehled služebVytisknout
2009 Copyright © goodsped s.r.o. Jsme členy organizací SSL a  FIATA. ssl.jpg, 1,5kBssl4.jpg, 1,5kB