Česky Home Reference
FAQ
Contact

Frequently Asked Questions

Consignment insurance

Does goodsped insurance ensure safety for my goods?

Carrier liability insurance applies to each transported shipment in accordance with the CMR Convention. Our contract carriers dispose of carrier liability insurance which relates to all internationally transported shipments up to the limits laid down by the conventions for international transport. With our firm you additionally receive forwarder liability insurance up to the amount of CZK 10,000,000. More information

Does goodsped provide consignment guarantee beyond the scope of international conventions?

You can take out a consignment forwarding insurance which significantly increases the certainty at all types of carriage and which does not have any limits imposed for liability for damage as is the case with the international conventions (e.g. the CMR). Within the scope of these conventions, the carrier or the forwarder settles the claims only to a certain amount and is liable only for part of the damages that can be incurred during carriage. Consignment insurance for carriage can be taken out for all hazards and risks, including consequences of force majeure, strikes etc. or with a limited coverage by territory, means of transport and nature of goods. ssl1.jpg, 3,3kB

By when can I notify goodsped of an insurance application at the latest?

It is easy, insurance for individual shipment can be notified to goodsped only 24 hours prior to loading.
To order and to receive further information on the terms of insurance for consignments please contact your sales representative. Your questions can be also directed to the customer service at +420 775 555 568.

Terms

Does goodsped operate and deliver consignments also during weekends and holidays?

Goodsped customer service is available all around the clock.
Your questions can be directed to the customer service at +420 775 555 568.

Does goodsped assure regular consignment collection?

If you have regular consignment volumes, goodsped can automatically collect them at prearranged time ranges.

What is the length of delivery times for ordinary consignments from abroad?

We arrange loading in any European location already within one hour.
We deliver your export or import consignment in the following time delivery zones:

 • 1st zone - within 24 hours
  Austria, Belgium, Bosnia - Herzegovina, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, France, Liechtenstein, Great Britain, Hungary, Croatia, Italy, Luxemburg, Lithuania, Latvia, Norway, Netherlands, Poland, Sweden, Slovakia, Slovenia, Ukraine
 • 2nd zone - within 36 hours
  Andorra, Bulgaria, Spain, Estonia, France, Great Britain, Norway, Sweden
 • 3rd zone - within 48 hours
  Albania, Greece, Moldova, Portugal, Romania, Ireland
 • 4th zone - within 72 hours
  Greece, Russia, Turkey, Macedonia

Bulky and dangerous consignments

Can goodsped freight oversized cargoes?

 • The goodsped's specialty is a tilt semi-trailer of up to 3.7 m internal height.
 • We are able to forward oversized and heavy lift cargoes, machines, facilities and equipment sets and complete plant equipments.

Are there weight and dimension limits of my consignment for individual destinations?
Where can I find them?

Each destination is characterized by its weight and dimension limits. We will be happy to advise you on the most suitable means of transport for your consignment and the concrete destination. Please call the customer service at +420 775 555 568.

Can goodsped carry dangerous goods?

Highly qualified partners will assure the carriage of your consignment containing dangerous goods in line with the ADR regulations (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

Services, invoicing

Does goodsped offer cargo tracking reports?

Direct contact with the driver makes sure that you receive accurate information and have control over the actual position of your goods.

How do you settle the freight costs?

The invoice together with the CMR and delivery notes are normally mailed within 5 days after the carriage termination.

Abbreviation glossary

ADR Accord européen au transport nternationaux des marchandises dangereuses par route Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží
A/R All risks všechna nebezpečí uvedená v pojistných podmínkách
ATP Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux utiliser pour ces transports Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy
AWB Air Way Bill letecký nákladní list
B/E Bill of Exchange směnka
B/G Bonded Goods nevyclené zboží vázané zárukou
B/L Bill of Loading

Hlavní druhy konosamentu:
- on board B/L, shipped B/L
- received B/L
- order B/L
- named B/L
- bearer B/L
- through B/L
- groupage B/L
- FIATA B/L
konosament (platný Obchodní zákoník - používá se pro tento dokument název "náložný list")

palubní konosament
konosament potvrzující převzetí zboží k přepravě
konosament na řad
konosament na jméno
konosament na doručitele
průběžný konosament
sběrný konosament
konosament pro multimodální dopravu FIATA/ICC
Bond   závazek, obligace ve finančnictví, také viz B/G
B/S Bill of Sale kupní smlouva
Bulk Cargo   náklad, zboží volně ložené, nebalené
Carrier   dopravce
C.A.D Cash Against Documents placení hotově proti dokladům
CAF Currency Adjustment Factor měnová doložka
C.B.D. Cash Before Delivery placení hotově předem před dodáním
Cft Cubic Feet kubická stopa (1 cft = 0,0283 cbm)
Charterer   nájemce lodi
CMR   přepravní doklad v rámci úmluvy CMR
CMR - úmluva dohoda o dopravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě
Commission   provize, odměna makléřovi / jiné osobě za zprostředkování
D/N Debit Note dlužní úpis
D/P Documents Against Payment placení proti dokumentům
d.t. Delivery Time čas dodávky
Eta expected time of arrival předpokládané připlutí
Etd expected time of departure předpokládané odplutí
Etc expected time of completion předpokládané ukončení nakl./vykl.
f.a.c. Fast As Can co nejrychleji ( při nakládce)
FAK Freight All Kind sazba za zboží všeho druhu při přepravě v kontejnerech
FCO Franco vyplacení
f.d. Free Discharge vykládka na účet najímatele / příjemce
FEU Forty-Foot Equivalent Unit standartní jednotka pro 40.stopé kontejnery
FIATA Fédération Internationale des Associations de Transitaries et Assimilés Mezinárodní federace speditérských svazů
FIATA FBL   konosament pro kombinovanou dopravu
FIATA FCR   certifikát o příjmu
FIATA FCT   dopravní certifikát
FIATA FFI   spediční instrukce
FIATA FWR   přijmový skladový doklad
FIATA SDT   deklarace odesílatele pro dopravu nebezpečného zboží
ft Foot stopa ( délková míra 1 ft = 0,3048 m)
IATA International Air Transport Association Mezinárodní sdružení leteckých dopravců
ICC International Chamber of Commerce Mezinárodní obchodní komora
I.C.C. Institute cargo Clauses standartní podmínky dopravního pojištění zboží
in-bond   neproclené, pod celním dozorem nacházející se zboží
Inc. Incorporated zapsaný v rejstříku
INCOTERMS International Commercial Terms dodací podmínky v zahraničním obchodě
IRU International Road Transport Union Mezinárodní silniční unie
karnet TIR doklad, který usnadňuje celní odbavování během přepravy
Kolli colli jakýkoliv nakládaný kus, např. paleta, bedna, karton, balík atd.
L/a Letter of Advice avizo, oznámení
Lay Days   počet dnu sjednaných pro nakládku/vykládku lodi
L/C Letter of Credit dokumentární akreditiv
LCL less than container load částečný náklad pro kontejner
Ltd. Limited Liability omezená odpovědnost
M/S Motor Ship, also M/V Motor Vessel motorová loď
n.c.v. No Commercial Value bez ceny
nt.wt. Net Weight čistá váha
O/o Order of na řad někoho
o.r. Owner´s Risk na nebezpečí majitele lodi
Pce Piece kus
Pcl Parcel balíček
Rec Receipt, Received stvrzenka, přijato
Ro-La Rollende Landstrase přeprava kamionu po železnici
shtg Shortage manko
T-C Trans-Container kontejner pro zámořskou přepravu
TCP   tranzitní celní prohlášení
TEU Twenty-Feet-Equivalent Unit označení dvacetistopého kontejneru - jednotky
Through B/L   pruběžný konosament
TIR Transport International par la Route Mezinárodní celní prohláška - karnet pro silniční přepravu
U.S. Under Seal pod celní uzávěrou
Val Value, Valued, Valuable hodnota (cena), oceněný, cenný
VAT Value Added Tax daň z přidané hodnoty (viz též DPH)
v.c. Valuable Cargo cenný náklad
Wd. Warranted potvrzeno, zaručeno
W/M Weight or Measurement hmotnost nebo objem (sazba za hmotnost n. objem, převážně dle volby dopravce)
W/R Warehouse Receipt stvrzenka na zboží v celním skladišti
Wt Weight váha, hmotnost
X. Heavy Extra Heavy zvlášť těžký
XOS Extra Outside nadměrná velikost

Preambles to Incoterms 2000

The Incoterms are divided by mode of transport:

Maritime and inland waterway transport only

FASFree Alongside Ship (named port of shipment)
FOBFree On Board (named port of shipment)
CFR Cost and Freight (named port of destination)
CIF Cost, Insurance and Freight (named port of destination)
DES Delivered Ex ship (named port of destination)
DEQ Delivered Ex Quay (named port of destination)

Any mode of transport

EXW Ex Works (named place)
FCA Free Carrier (named place)
CPT Carriage Paid To (named place of destination)
CIP Carriage and Insurance Paid To (named place of destination)
DAF Delivered At Frontier (named place)
DDU Delivered Duty Unpaid (named place of destination)
DDP Delivered Duty Paid (named place of destination)

More information [html]


Print
2009 Copyright © goodsped s.r.o. We are members of organizations SSL &  FIATA. ssl.jpg, 1,5kBssl4.jpg, 1,5kB